Bedankt, jullie stemden massaal voor de 13 straatnamen!

Marie Popelin

Marie Popelin, de eerste vrouwelijke advocate. Popelin heeft nooit mogen pleiten, want mannelijke collega's vonden dat vrouwen niet over de cognitieve vermogens beschikten om logisch te denken en een degelijk pleidooi op te bouwen. Zij heeft later, eigenlijk uit pure frustratie, samen met enkele anderen de Belgische Liga voor de Rechten van de Vrouw opgericht. Ze stierf in 1905.