Bedankt, jullie stemden massaal voor de 13 straatnamen!

Yvonne De Winter

De naam van de nieuwe straat moet naar iemand van hier gaan. Yvonne De Winter komt hiervoor in aanmerking. Ze gaf les in de jongensschool op de Mart, vlakbij de nieuwe verkaveling. Ze heeft jaren in het schoolhuis gewoond. Ze was een graag geziene leerkracht, die voeling had met de noden van de leerlingen en de mensen van de Mart. Ze was begaan met alle leerlingen en werkte iedereen bij, zodat ze allemaal konden lezen tegen Kerstmis.